Home | Contact us | Privacy Policy | Imprint |   » German homepage

REACH-Reports

Die neue europ�ische Bauproduktenverordnung

EPD

Bauchemie-NextStep

QDB e.V.
Description of the publication

Zastosowanie superplastyfi katorów na bazie PCE w branzy posadzek przemyslowychArticle-No.: 165-IS-P-2012  

Broszura Informacyina | Wydanie 1, grudzieñ 2011

Download...  

SPIS TREŒCI

1. WPROWADZENIE

2. SUPERPLASTYFIKATORY NA BAZIE PCE

3. WSKAZÓWKI DOT. PROJEKTOWANIA I PRZETARGÓW

4. WSKAZÓWKI DOT. WYTWARZANIA BETONU

5. WSKAZÓWKI DOT. WBUDOWANIA BETONU

6. PODSUMOWANIE

7. ZAKOÑCZENIE

LITERATURAReference person

Jana Rumpf
Administration of Publications

Phone: +49-69 / 25 56 - 1606
Fax: +49 69 / 25 56 - 1319

eMail: jana.rumpfnoSpam@vci.de